Cenník servisu

Cenník servisu, prác a doobjednávok spoločnosti ADLER Plus s.r.o.

Výjazd technika ( platí sa vždy ak sa nejedná o reklamáciu ) ....... 10 Eur / jednorázovo

Suma za výjazd sa platí vždy po príchode technika, ktorý prevedie diagnostiku a dohodne ďalší postup servisných prác, priamo do jeho rúk. Technik Vám o tom vystaví doklad. 
V prípade, že servis nie je možné zrealizovať kvôli jeho komplikovanosti, nedostupnosti náhradných dielov alebo z iného objektívneho dôvodu, čiže danú závadu Vám ani pri našom najväčšom úsilí nedokážeme odstrániť účtujeme len výjazd. Termín servisu vám oznámime telefonicky, po overení časovej dostupnosti náhradných dielov a harmonogramu prác. Taktiež vám oznámime cenu.

EXTRA Výjazd technika = 100% k základnej cene výjazdu / jednorázovo

Do 24 hodín, po 17:00, cez sviatky, soboty, NEDEĽA je deň odpočinku, NEPRACUJE SA VOBEC!

Okná a dvere
Nastavenie a premazanie okna
5 Eur / krídlo
5 Eur / krídlo
Nastavenie a premazanie dverí
10 Eur / krídlo
10 Eur / krídlo
Kompletný servis okna
10 Eur / krídlo

Nastavenie, premazanie, impregácia tesnení

10 Eur / krídlo
Kompletný servis dverí =
20 Eur / krídlo

Nastavenie, premazanie, impregácia tesnení

20 Eur / krídlo
Žalúzie
Oprava interiérovej žalúzie
5 Eur / kus + cena komponentu

Vytiahnutá retiazka, roztrhnuté lanko, zaseknutá žalúzia
Úchyt žalúzie, krytka = 0,50 Eur/ks, Retiazka, silon = 1 Eur/meter

5 Eur / kus + cena komponentu
Výmena interiérovej žalúzie
5 Eur / kus + cena žalúzie

Štandardná cena žalúzie = 16 Eur/m²

5 Eur / kus + cena žalúzie
Sieťky
Oprava sieťky
5 Eur / kus + cena komponentu

Výmena sieťoviny, výmena pantov, výmena madielka
Sieťovina = 10 eur/m², uško na sieťku = 2 Eur/ks, pant na sieťku dverovú = 7 Eur/ks

5 Eur / kus + cena komponentu
Výmena sieťky okennej
5 Eur / kus + cena sieťky

Štandardná cena sieťky okennej = 18 Eur/m²

5 Eur / kus + cena sieťky
Výmena sieťky dverovej, posuvnej, zhrňovacej
20 Eur / kus + cena sieťky

Štandardná cena sieťky dverovej = 44 Eur/m², sieťky zhrňovacej dverovej = 45 Eur/m²

20 Eur / kus + cena sieťky
Parapety
Montáž parapety ( interiérovej, exteriérovej )
5 Eur / ks + cena parapetu

Štandardná cena PVC dlžka 150 až 350 ( biela, mramor, zlatý dub, buk, orech ) = 10 Eur/m
Štandardná cena PVC dlžka 150 až 250 ( laminované ) = 20 Eur/m, minimálny odber 6m
Štandardná cena PVC dlžka 300 až 400 ( laminované ) = 30 Eur/m, minimálny odber 6m
Štandardná cena PAR 1mm PVC konc. dlžka 110 až 360
( biela, R8017, R8019, bronz, R8003, R7016 ) = 10 Eur/m
Štandardná cena PAR 1mm AL konc. dlžka 110 až 360
( biela, R8017, R8019, bronz, R8003, R7016 ) = 17 Eur/m
Štandardná cena PAR 1mm AL konc. dlžka 110 až 360 ( striekané ) = 24 Eur/m Štandardná cena PAR 2mm PVC konc. dlžka 110 až 300 ( biela, elox, bronz, R8019 ) = 20 Eur/m
Štandardná cena PAR 2mm AL konc. dlžka 110 až 300 ( biela, elox, bronz, R8019 ) = 27 Eur/m
Štandardná cena PAR 2mm AL konc. dlžka 110 až 300 ( biela, elox, bronz, R8019 ) = 34 Eur/m

5 Eur / ks + cena parapetu

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Spoločnosť si vyhradzuje právo úpravy ceny po vzájomnej dohode so zákazníkom.