Order

Pár základných bodov, ktoré by ste mali vedieť pred objednaním a zameraním Vašich nových okien a dverí

Výber a zameranie výplní stavebných otvorov je jedna z najdôležitejších častí či už rekonštruovaného alebo novopostaveného domu alebo bytu. Pre uľahčenie a hladký priebeh objednávky Vám dolu prinášame 10 bodov, na ktoré by ste mali myslieť a pripraviť sa na ne.

1. Nie je profil ako profil

V súčastnosti je na európskom trhu veľké množstvo PVC profilov z rôznych krajín a aj rôznej kvality. Podmienkou výberu plastového profilu by nemal byť len počet komôr! Dôležitými vlastnosťami sú aj hrúbky jednotlivých stien vo vnútri profilu, poprípade samotné zloženie plastu. Na základe toho sú profily rozdeľované do tried ako: RAL A, kde je hrúbka 3mm, RAL B kde je 2,7mm…Progresívni výrobcovia už dnes volia iné cesty ako veľký počet komôr, ktoré vedú k zlepšeniu tepelnotechnických vlastností okien – tepelné výstuže s prerušeným tepelným mostom, väčšie zapustenie skla aj optimalizované umiestnenie výstuže. Preto sa treba vždy pýtať na výhody jednotlivého profilu a výrobcu.

2. Pozor na správne profily pre jednotlivé prvky výplní otvorov

Jednotlivé prvky použité ako výplne stavebných otvorov majú vždy podľa technického katalógu výrobcu priradený správny typ profilu. Napríklad pri vchodových dverách by mal byť použitý vchodový rám a vchodové krídlo, ktoré sú masívnejšie, majú uzavreté výstuhy a tým pádom znesú aj väčšie namáhanie. Posuvné dvere by zase mali mať vchodový rám a terasové krídlo. Niektorí predajcovia pre dosiahnutie lepšej ceny používajú do týchto prvkov okenné profily a tým znižujú ich dlhodobú správnu funkčnosť.

3. Zasklenie a výplne dverí

Izolačné sklo tvorí zhruba 70% celého výrobku a tým podstatne ovplyvňuje jeho vlastnosti. Dnes už by malo byť štandardom kvalitných okien použitie takzvaných „teplých rámikov“ SWISSPACER alebo TGI, ktorých použitím dosiahneme vyšších teplôt na okraji skla. Tým sa výrazne znižuje riziko vytvárania kondenzátu a znižuje sa, alebo sa úplne zabraňuje vytváraniu zdraviu škodlivých plesní na oknách. Taktiež by ste si mali dať pozor akú výplň Vám predajca do dverí nacenil. V základe sa dáva buď plná hladká výplň alebo len sklo, či už číre alebo mliečne. Ich cena je podstatne nižšia oproti vzorovaným katalógovým výplniam renomovaných výrobcov GAVAplast.sk alebo PERITO.cz.

4. Kovanie

Na to aby okno nie len pekne vyzeralo, ale aj správne tesnilo, je potreba zvážiť aj výber kovania. Jedným zo základných aspektov pri výbere by mal byť počet a druh uzamykacích bodov. Pre bezpečnosť sú najlepšie „hríbové“ čapy, ktoré zabraňujú vypáčeniu okna. Taktiež by malo byť dôležité aj z akých materiálov je dané kovania vyrobené. Pri lacnejších kovaniach, kde sú prevody robené pomocou plastových častí, môže v intervale pár rokov prísť k ich vydratiu a následnému pokazeniu celého systému kovania.

5. Príprava podlahy pred zameraním

Zákazník by mi mal mať pred zameraním pri každom prvku vyhodenú výšku podlahy, na základe ktorej sa naše výrobky budú osádzať, poprípade byť upovedomený, aká bude budúca výška podlahy a náš technik Vám ju na mieste vyznačí. Pre zabránenenie vzniku tepelných mostov a pre správnu funkčnosť prvkov, hlavne pri novostavbách ( HST portál, PSK portál, vchodové dvere, francúzske dvere… ), odporúčame použitie originálnych podkladových systémov, ktoré sú na tieto účely určené. Alebo podľa pokynov technika dostaviť dané otvory. V žiadnom prípade by sa tieto prvky nemali len bodovo podkladať !

( ODPORÚČANIE: Pri dverných elementoch ako sú HST portály, PSK portály, francúzske dvere alebo aj väčšie fixné presklenia je pre konfortné užívanie vhodné použiť podlahové teplovzdušné konvektory, alebo hustejšie podlahové kúrenie )
6. Stavba

Všetky otvory vonkajších výplní by mali byť pred realizáciou, ale aj zameraním riadne dokončené, ostenia by mali byť pre čo najlepšiu tesnosť a priľnavosť zatiahnuté stavebným lepidlom do roviny a ku každému otvoru by mal byť dostačujúci prístup. Na stavbe by mal byť prístup k elektrickému napätiu. V prípade, že zákazník požaduje oblepenie otvorov styrodurom, musí to byť pripravené ešte pred zameraním. Vzhľadom na to, že okná a dvere musia byť osadené na pevnom podklade, styrodur nikdy nelepte na spodnú stranu otvoru.

7. Upresnenie otváravosti a typov skiel v oknách

Okná a dvere si vyberáte na desiatky rokov, preto si pred ich objednaním dobre rozmyslite ich budúce otváranie. Dvere otváravé priamo do priechodného priestoru dokážu byť veľmi nepríjemný prekvapením po nasťahovaní. Rozmyslieť by ste si mali najmä polohu okien a dverí k nábytku, posteli či prvkom v kúpeľni. V prípade, že máte okno v kuchyni je veľmi dôležité vedieť výšku kuchynskej linky a umiestnenie batérie, aby Vám nezabraňovala otváraniu. Pri zameraní je potrebné upresniť aj typy skiel v jednotlivých výplniach. Nepriehľadné sklo v kúpeľni Vás dokáže ochrániť pred zvedavými pohľadmi susedov.

8. Doplnky

9. Montáž

10. Prebratie okien