Starostlivosť a pravidelná údržba okien

Aby Vám okná a dvere dodané našou spoločnosťou slúžili ešte dlhé roky, je potrebné raz do roka vykonať ich servis.

Vážení zákazníci,

každý výrobok, aby správne dlhodobo fungoval, si vyžaduje svoju starostlivosť a údržbu. Preto Vám prinášeme krátky prehľad bodov, ktoré je raz do roka na oknách a dverách treba  vykonať. Podstivým každoročným servisom predĺžite životnosť svojich výplní otvorov a budete si užívať dlhé roky bezproblémovej funkčnosti. 

Prvým základným bodom je správne vetranie:

Osadením plastových okien prípadne dverí, byt či stavbu dokonale uzavrieme. Dalo by sa dokonca povedať o hermetickom uzavretí. Z energetického hľadiska a zvukového útlmu je to našim hlavným cieľom, ktorým ušetríme teplo a ochránime sa od vplyvov hlučného prostredia. Malou nevýhodou všetkých kvalitných plastových okien je spomenutá tesnosť, ktorá však zabráni aj úniku pary ( vody ) z interiéru. Zabraňuje teda samočinnej výmene vzduchu v miestnosti, čím vzniká nesprávna klíma. Výsledkom je kondenzácia vodných pár na výplniach otvorov, alebo chladnejších povrchoch už pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50-60 %. Základom eliminácie spomínaného javu je  udržanie relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti v rozmedzí cca 40-50 %, ktorú vníme ako normálnu. Táto vlhkosť nie je zdraviu škodlivá a je odporúčaná aj RUVZ. 

Cieľom vetrania je dosiahnuť maximálnu kvalitu vzduchu pri minimálnej spotrebe energie. Vetráme otvorením okná na maximálnu možnú mieru s odstupom dvoch hodín podľa ročného obdobia v nasledujúcich časoch. JAR a JESEŇ cca 8-10 minút, LETO cca 25-30 minút, ZIMA cca 4-6 minút.

Vizuálna kontrola a čistenie odvodňovacích otvorov:

Minimálne 1x ročne treba okná a dvere vizuálne skontrolovať, prezrieť odvodňovacie otvory v ráme a vyčistiť ich. Vysavačom, prípadne tenkým predmetom vyberieme všetku nečistotu z týchto otvorov.

Kontrola tesnenia:

V intervale raz za rok treba tesnenie v ráme i krídle prekontrolovať, či nie sú poškodené. V prípade poškodenia si nechajte tesnenie vymeniť.

Údržba kovania:

Okná a dvere sú vybavené kvalitným nemeckým kovaním SIEGENIA. Toto kovanie je potrebné 1x ročne mazať kvapkou oleja ( silikónový olej, olej na bicykel ). Mažú sa všetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania. Časti kovania kontrolujeme, či nie sú uvoľnené, prípadne poškodené. Nastavenie okien, prípadne výmenu častí by mal vykonávať autorizovaný servis. 

Nastavovanie okien a balkónových dverí:

Okno alebo balkónové dvere sa môžu časom „usadit“, to znamená, že krídlo sa zvesí a časti obvodového kovania môžu začať drhnúť o rám (záleží tu na rozmeru, hmotnosti a konštrukcii okna, prevádzkových a teplotných podmienkach), preto je potreba po čase vykonať nastavenie. K nastavovaniu sa používajú imbusové kľúče. Nastavovacie skrutky u dolného závesu sú umiestňujú pod krytkou. Horný záves sa nastavuje po otvorení krídla, nastavovacia skrutka je umiestnená na rohovej časti obvodového kovania. Pri nastavovaní je potrebné počítať s tepelnou rozťažnosťou plastu. Je treba nechať vôľu medzi časťami krídla a rámu. Nastavovanie vykonávajte vždy pri otvorenom krídle. Na nastavenie je vždy najlepšie zavolať odborníka, ktorý Vám dané okná alebo balkónové dvere presne nastaví.

Nastavovanie okien a balkónových dverí:

Okno alebo balkónové dvere sa môžu časom „usadit“, to znamená, že krídlo sa zvesí a časti obvodového kovania môžu začať drhnúť o rám (záleží tu na rozmeru, hmotnosti a konštrukcii okna, prevádzkových a teplotných podmienkach), preto je potreba po čase vykonať nastavenie. K nastavovaniu sa používajú imbusové kľúče. Nastavovacie skrutky u dolného závesu sú umiestňujú pod krytkou. Horný záves sa nastavuje po otvorení krídla, nastavovacia skrutka je umiestnená na rohovej časti obvodového kovania. Pri nastavovaní je potrebné počítať s tepelnou rozťažnosťou plastu. Je treba nechať vôľu medzi časťami krídla a rámu. Nastavovanie vykonávajte vždy pri otvorenom krídle. Na nastavenie je vždy najlepšie zavolať odborníka, ktorý Vám dané okná alebo balkónové dvere presne nastaví.

Kovania vstupných dverí:

Plastové vstupné dvere a BD s obojstrannou kľučkou sa vyrába iba ako otváracia. Kovanie umožňuje súčasné uzamknutie na viacerých  miestach. Dvere sú opatrené kľukou / kľukou alebo kľukou / guľou, podpípade madlom, hliníkovým prahom, tromi závesmi, zámkom a štandardnou cylindrickou vložkou. Bezpečnostnú kartičku od cylindrickej vložky (ak je súčasťou dodávky) si uschovajte pre neskoršiu výrobu kľúčov. Kovanie je vnútorný mechanický systém osadený v obvodovej drážke rámu a krídla, ktorý zaisťuje zamykanie a odomykanie dverí. Tento systém je ovládaný kľučkou a cylindrickou vložkou. Zámok vstupných dverí má dve polohy. Pri zatváraní vstupných dverí nestláčajte kľučku, obvodové tesnenie okamžite odtlačí krídlo. Dvere zatvárajte len zatlačením alebo pritiahnutím krídla k rámu, západka zaskočí do protikusu na ráme. U dvojdielnych vstupných dverí sa otváranie a zabezpečovanie druhého krídla ovláda pomocou zastrčí. Spodná a horná zástrč pri zatvorenom krídle zapadnú do západiek na ráme a prahu a tým sa krídlo zabezpečí v zavretej polohe. Povytiahnutím zastrčí krídlo odistíte a môžete ho otvoriť.

Nastavovanie vstupných dverí:

Vstupné dvere sa môžu časom „usadiť“, krídlo sa zvesí a môže začať drhnúť alebo zle zamykať (záleží tu na rozmere, hmotnosti a konštrukcii dverí, prevádzkových a teplotných podmienkach), preto je potrebné po čase vykonať nastavenie. K nastavovaniu sa používajú imbusové kľúče, nastavovacie skrutky sú umiestnené pod kovovou krytkou a na spodnej strane závesu. Na nastavenie je zase vždy najlepšie zavolať odborníka, ktorý Vám dané okná alebo balkónové dvere presne nastaví.

Čistenie plastových dielov:

Na čistenie nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá. Používajte len vodu, saponáty, technický benzín alebo lieh. Vyvarujte sa mechanického čistenia povrchu a použitia čistiacich prostriedkov s abrazívnymi časticami, mohlo by dôjsť k poškrabaniu! Ďalej je potreba udržiavať obvodové kovanie v čistote. Pravidelne, aspoň 1x ročne, vysajte prach a nečistoty z kovania po obvode krídla. V spodnej časti okna sú otvory pre odvod vody z priestoru medzi krídlom a rámom. Tieto otvory pri čistení okien prepláchnite vodou, aby nedošlo k ich zaneseniu.

Mazanie obvodového kovania:

Obvodové kovania okien a dverí je zložené z trecích súčastí. Je potreba minimálne 1x za pol roka (táto frekvencia môže byť aj väčšia vzhľadom na frekvenciu používania či na prostredie, v ktorom je výrobok zabudovaný a používaný), po predchádzajúcom vyčistení obvodového kovania, namazať všetky pohyblivé miesta. Stlačte poistku proti otáčaniu kľuky, potom otáčajte kľukou hore a dole a mažte všetko, čo je v pohybe, tak premažete aj nedostupné miesta. Na mazanie používajte mazací tuk, silikónový alebo iný riedky olej. K ochrane tesnenie používajte silikónový olej.

Rosenie skiel a prevencia

U všetkých typov okien a dverí môže dochádzať v chladnom období k roseniu okien zvnútra miestnosti. Vodné pary, vzniknuté vo vnútri domu, ktoré nemajú vďaka tesnosti okna kadiaľ uniknúť, sa zrazia na najchladnejšom mieste domu. Tým býva spravidla okno, nech už je osadené akýmkoľvek sklom. Stáva sa tak väčšinou u starých vlhkých domov, novostavieb, v miestnosti málo vykurovanej alebo v miestnosti s vysokou vlhkosťou. Ďalej môže dochádzať tiež k roseniu skiel z vonku, je to opäť zapríčinené zrážaním vodných pár na chladnom skle. K tomuto javu dochádza u izolačných dvojskiel s vyššími izolačnými vlastnosťami, kedy vonkajšie sklo nie je vyhrievané únikom tepla z miestnosti.

Zabrániť alebo znížiť rosenie skiel vo vnútri miestnosti je možné niekoľkými spôsobmi:

  • 3x denne intenzívne vetrať (asi 5 minút)
  • žalúzie musia byť vytiahnuté
  • záclona nesmie brániť prúdeniu vzduchu k oknu (musí byť krátka)
  • parapetná doska nesmie brániť prúdeniu vzduchu (nesmie zakrývať radiátor)
  • pod oknom by mal byť radiátor, aby teplý vzduch, prúdiaci od neho hore osušoval okno
  • na parapetnej doske nesmie byť žiadny zdroj vlhkosti (napr. kvetináč)
  • obmedziť zdroje vlhkosti v miestnosti alebo dome
  • zvýšiť teplotu v miestnosti (teplý vzduch absorbuje viac vlhkosti)
  • v kuchyni pri varení používajte odsávač pár (digestor)

V prípade ďalších nejasností, alebo otázok, nás neváhajte kontaktovať. Naši odborný technici Vám zodpovedia všetky Vaše otázky ohľadom okien a dverí a pomôžu Vám pri riešení Vášho problému.

Dúfame, že ste s našimi oknami a dverami značky SALAMANDER maximálne spokojní a budú Vám dlhé roky len a len  dobre slúžiť.

Konateľ

Mgr. Gajarský Michal