Certifikáty spoločnosti AdlerPlus s.r.o

Certifikát partnera spoločnosti Salamander Industrie-Produkte GmbH
Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby - TSUS
Certifikát partnera spoločnosti SOUDAL
Certifikát kvality REVOLUČNÝCH OKIEN

Certifikáty, licencie a vyhlásenie o parametoch použité na tejto stránke sú výhradným vlastníctvom spoločnosti ADLER Plus, s.r.o. ( IČO 50199838, Paulínska 20, 917 01 TRNAVA ), ďalej ako „spoločnosť“. Ich sťahovanie a používanie je možné len s výhradným súhlasom spoločnosti. Neoprávnené použitie je trestné!

INFORMÁCIE: 

NAŠE VYHLÁSENIA O PARAMETROCH boli zneužité. V poslednom období bolo zistené, že veľa firiem používalo naše certifikáty a vyhlásenia o parametroch a prezentovalo, že svoje výrobky kupujú u nás, aj keď boli kúpené ako lacné z Poľska. Overte si pôvod výrobkov a dôveryhodnosť predajcu priamo u nás!

V roku 2020 boli naše certifkáty a vyhlásenie o parametroch zneužité neznámou firmou v okolí Bánoviec nad Bebravou, viacero zákazníkov sa na nás obrátilo ako výrobcov okien, ktoré im boli dodané. Tieto výrobky ale neboli vyrobené v našej spoločnosti.